ชมวิดีโอ ร.ร.ศรีสว่างวงศ์ จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558